365 Derece, Dijital İtibar Yönetimi Analistleri arıyor!

16 Eylül 2020

• Dijital iletişim kanallarının dinamiklerini tanıyan, bu kanalların raporlama ve istatistik süreçlerine aşina veya öğrenmeye istekli

• Takipçi ve tüketicilere kulak verebilecek, markalar hakkında gerçekleşen konuşmaları analiz edebilecek ve yorumlayabilecek

• Raporlardan ve istatistiklerden yol haritaları çizebilecek

• Hazırladığı ve takip ettiği raporları kullanarak iş ortaklarımızın talep ve isteklerine yönelik çözümler önerebilecek

• Yeni kanallar ve yaklaşımlar önererek markaların ufuklarını açabilecek

• Türkçe yazım kurallarına dikkat eden, yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen

• Dijital iletişimin trendlerini takip eden; konvansiyonel iletişim araçlarıyla bağını kopartmamış, yenilerini de tam yetkinlikle kullanabilen Dijital İtibar Yönetimi Analisti arıyoruz.

Özgeçmişinizi (ve varsa portfolyonuzu) apply@365derece.com’a gönderebilirsiniz.